Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Trygg och säker

Det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i Nykvarns kommun. Samhället och vår omvärld utvecklas i allt snabbare takt vilket ställer allt större krav och högre förväntningar på att kommunen ska bedriva ett övergripande strategiskt arbete inom risk- och säkerhetsområdet.
.

Genom att bedriva ett samlat och strukturerat risk- och säkerhetsarbete minimeras risken för driftstörningar, konsekvenserna begränsas och kommunen kan upprätthålla sina åtaganden inom samhällsviktiga funktioner.

Detta gör Nykvarns kommun bland annat genom att:

  • bedriva ett systematiskt risk- och säkerhetsarbete
  • säkerhetstänkande är en naturlig del av verksamheten och genomsyrar all kommunal verksamhet
  • kommunen ska driva och deltaga i verksamheter eller projekt som bidrar till ökad trygghet och säkerhet bland kommuninvånare, barn och unga, medarbetare och näringsliv
  • inriktningen för kommunens krishanteringsarbete är att skapa ett starkt samhälle med god förmåga att hantera och agera effektivt vid kris eller extraordinära händelser
  • kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för
  • vid allvarliga händelser ge stöd till berörda och närstående via kommunens POSOM-grupp. POSOM betyder Psykiskt och Socialt Omhändertagande och kan aktiveras vid olyckor eller andra händelser där många personer kan vara drabbade eller att händelsen har en stor påverkan på samhället i övrigt
  • ge rekommendationer och råd till medborgare om hur förebyggande och förberedande åtgärder kan genomföras för att öka deras egen säkerhet
  • löpande informera samt ge råd och anvisningar vid allvarliga händelser på nykvarn.se och kommunens Facebook-sida
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn