Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Sjukvård och tandvård

Det är Stockholms läns landsting som har ansvaret för hälso- och sjukvården i Nykvarns kommun. Hit hör till exempel vårdcentralen, mödravårdscentralen, äldresjukvård vid geriatriska kliniker, psykiatri för barn, ungdomar och vuxna samt akutsjukvård.

Nykvarns Vårdcentral Aleris

Centrumvägen 2, Nya vårdbyggnaden, Nykvarns centrum
Öppet: måndag-fredag klockan 8-17  
Telefon: 08-409 157 00

1177 Vårdguiden

På landstingets portal 1177 Vårdguiden finns all information om hälsa och vård i länet, både landstingsdriven och privat.

Södertälje Sjukhus

Akutmottagningen och förlossningen har öppet dygnet runt.
Adress: Rosenborg 6-10
Telefon: 08-550 240 00 (klockan 07:00 - 18:00)
E-post: kontakt@sodertaljesjukhus.se

Distriktstandvården

Centrumvägen 2, Nya vårdbyggnaden, Nykvarns Centrum
Telefon: 08-597 603 40
E-post: nykvarn@distriktstandvarden.se

112

Är du allvarligt skadad eller svårt sjuk ska du vända dig till en akutmottagning på sjukhus eller ringa 112 för ambulans.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn