Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och de uppgifter du lämnar till oss och det du pratar med personal om vid möten får inte lämnas ut till obehöriga.

Det är viktigt att du som söker stöd och hjälp inom socialtjänsten kan lita på att personalen följer bestämmelserna om sekretess. I princip skyddar sekretessen alla uppgifter om dina personliga förhållanden, både muntliga och skriftliga uppgifter. Det kan dock finnas vissa undantag som regleras i lag.

Tystnadsplikten gäller bland annat uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, samt uppgifter om adresser och telefonnummer. Reglerna gäller för alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt.

Offentlighets- och sekretesslagen

Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen. Det är också här som undantag från sekretessen regleras. De regler som socialtjänstens personal har att följa finns i 26 kapitlet Offentlighets- och sekretesslagen.

För vem gäller tystnadsplikt?

Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten så som individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och handikappomsorgen.

Tystnadsplikten gäller även administrativ personal, tolkar, lokalvårdare, personliga assistenter, ledsagare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, förtroendevalda med flera. Tystnadsplikten gäller även när personalen slutat sin tjänst inom socialtjänsten.

Vad kan hända?

Om du upplever att någon har kränkt din integritet kontaktar du ansvarig chef för verksamheten. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt kan ge böter eller fängelse.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.