Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (Vård- och omsorgskontorets reception)
08-555 010 00 (Kommunens växel)
Akuta ärenden på jourtid: Södertörns larmcentral,  08-721 22 00
Orosanmälan jourtid: Socialjouren, 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Säkerhet och krisberedskap

Bildcollage krisberedskap

Det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i Nykvarns kommun. Därför arbetar kommunen strategiskt på risk- och säkerhetsområdet.

Samhället och omvärlden utvecklas i allt snabbare takt. Sårbarheten ökar i en tid när hot och risker inte stannar vid en nations- eller kommungräns. Vi kan försöka förhindra vattenbrist, terrorhot, stora elavbrott och extrema oväder men måste också ha beredskap att hantera dem om de blir verklighet.

Vid en allvarlig kris ska kommunen kunna upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För att minimera risken för driftstörningar och begränsa konsekvenserna när något inträffar bedriver kommunen ett samlat och strukturerat risk- och säkerhetsarbete.

Det här gör vi bland annat i vårt risk- och säkerhetsarbete:

  • Ser till säkerhetstänkandet genomsyrar all kommunal verksamhet.
  • Driver och deltar i sammanhang som bidrar till ökad trygghet och säkerhet bland kommuninvånare, barn och unga, medarbetare och näringsliv.
  • Verkar för samordning av krishantering, i såväl förberedande som i akut skede.
  • Stöder berörda och närstående via POSOM-grupp (Psykiskt och Socialt Omhändertagande) vid olyckor eller andra allvarliga händelser som berör många personer eller samhället i stort.
  • Ger rekommendationer och råd till medborgare om hur de själva kan förebygga och förbereda sig inför en eventuell kris.
  • Informerar löpande och ger råd och anvisningar vid allvarliga händelser på hemsida Facebooksida.
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.