Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Sjukresor

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad och en vårdinrättning för vård- och behandling vid sjukdom.

Om du behöver söka vård kan du bli beviljad att åka sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon/rullstolstaxi, om det finns medicinska skäl. Detta gäller om du söker vård hos till exempel läkare, sjuksköterska,
sjukgymnast, tandläkare, kurator med flera.

I Nykvarns kommun är det Stockholms län landsting - Sll, som utför sjukresorna.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn