Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Parkeringstillstånd

Har du stora problem att gå eller är du rullstolsburen kan du få parkera ditt fordon på speciella parkeringsplatser för rörelsehindrade.

När man bedömer rätten till parkeringstillstånd är det personens gångförmåga som avgör. Personer som är rullstolsburen eller har svårt att förflytta sig till fots på egen hand, personer med svår astma med mera är några grupper som kan ha rätt till parkeringstillstånd. Även personer med psykiska problem, som till exempel fobier, kan i vissa fall få parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd kan ges till personer med rörelsehinder som kör själva. Det kan också ges till personer med rörelsehinder som inte själva kör bil men regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. En sådan situation kan till exempel vara ett barn med rörelsehinder som åker med sina föräldrar.

Reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i Trafikförordningen,

Ansökan

Du söker parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Ansökan sker på en speciell blankett. Oftast krävs läkarintyg. Kommunens beslut om parkeringstillstånd går att överklaga till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas hos Transportstyrelsen.

Även om du har ett parkeringstillstånd kan du få betala parkeringsavgift. Reglerna angående avgiften varierar från kommun till kommun.

Gäller i hela landet

Ditt parkeringstillstånd gäller i hela landet. Det gäller även i de flesta europeiska länderna. Ett tips om du ska åka utomlands är att kontakta landets ambassad för information om vad som gäller där!

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.