Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Sysselsättning

Det finns flera olika verksamheter i Nykvarns kommun med möjlighet till arbetsträning och/eller sysselsättning för dig med psykisk funktionsnedsättningar.

Det kan bland annat vara arbetslivsinriktad rehabilitering, där målet är att så småningom kunna börja arbeta igen.

Verksamheterna är behovsprövade vilket innebär att du först måste ansöka hos kommunens handläggare och sen få ansökan beviljad innan du kan delta i någon av de olika verksamheterna.

Vem har rätt till sysselsättning?

Sysselsättning är till för dig som behöver en meningsfull sysselsättning men har svårigheter att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Du som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om den här insatsen.

Ansökan skickas till kommunens handläggare som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om stöd. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen, SoL.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn