Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Boendestöd

Boendestöd finns för de med psykisk funktionsnedsättning och som har behov av särskilt anpassat stöd i bostaden eller vid kontakter ute i samhället. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt.

Stödet kan vara både praktiskt och socialt, och syftet är att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Stödet kan vara:

  • praktiskt stöd i hemmet när du ska handla, uträtta ärenden eller gå promenader
  • hjälp vid kontakter med myndigheter etc.
  • stöd att främja dina möjligheter att leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt.

Vem har rätt till boendestöd?

Boendestöd för personer med funktionsnedsättningar är en behovsprövad insats enligt socialtjänstlagen, SoL, 4 kap § 1. Du ansöker hos kommunens handläggare som utreder och beslutar utifrån gällande lagstiftning om du har rätt till stödinsatsen och i vilken omfattning. Insatsen är avgiftsfri.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn