Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Vuxna med psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas eller att en nära anhörig, vän eller arbetskamrat gör det. Den som drabbas kan ansöka om stöd via socialtjänstlagen, SoL

Den som drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris ska först och främst kontakta vårdcentralen. I Nykvarns kommun driver Aleris vårdcentralen.

Du når dem på telefonnummer:
08-409 157 00.

Känner man att det är akut under dagtid kontaktas landstingets psykiatriska öppenvårdsmottagning. Kvällar nätter och helger kontaktas landstingets psykiatriska akutmottagning. Det går också bra att ringa 112 för att få hjälp.

Nykvarns kommun erbjuder de som har långvariga psykiska funktionsnedsättningar personligt stöd. Att få ihop vardagen tillfredsställande kan vara en utmaning och därför erbjuds stöd av olika slag. När ansökan inkommer till handläggaren träffas handläggare och den sökande för att tillsammans gå igenom situationen för att utreda vilket behov av stöd som behövs.

Ofta behöver man ha kontakt med andra runt omkring sig. Det kan vara läkare, anhörig eller andra personer som är viktiga för dig.

Stödinsatser kan vara kontaktperson, sysselsättning, boendestöd eller andra insatser efter dina behov.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn