Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Södertörns larmcentral,  08-721 22 00
Orosanmälan:
Socialjouren, 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Dyslexi

Om du upplever att du har ovanligt svårt för att lära dig läsa, stava och förstå en skriven text kanske du har dyslexi. På din skola kan du få hjälp.

Om du eller dina föräldrar misstänker att du har dyslexi ska ni kontakta din klasslärare i första hand.

Ni kan också kontakta rektorn på skolan. För att ta reda på om du har dyslexi eller inte får du göra olika tester, en så kallad utredning.

Utredningen gör du på skolan med hjälp av en specialpedagog. Om utredningen visar att du har dyslexi får du komma till en logoped som är den som ställer diagnosen, det vill säga avgör om du har dyslexi eller inte.

Om du får diagnosen dyslexi finns det stöd för dig och dina föräldrar. Rektorn på din skola ber i så fall kommunens Centrala elevhälsa att hjälpa dig.

Lillhagaskolan Lillhagavägen 2 155 31 Nykvarn Telefon: 08-555 013 42

Björkestaskolan Tjusarstigen 39 155 30 Nykvarn Telefon: 08-555 013 02

Du kan även kontakta talpedagog på skolorna.

Skoldatateket

Skoldatateket finns lokalt på Lillhagaskolan - men arbetar med stöd till alla skolor i Nykvarn - samt till förskolorna.

Skoldatateket i Nykvarn erbjuder alternativa verktyg för elever, pedagoger och föräldrar. - Utbildning på alternativa verktyg och assisterande program. - Utlåning av hårdvara för att testa stödjande program/appar. - Teknisk och pedagogisk support i samband med korttidslån. - Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, intresseorganisationer och programutvecklare.

Skoldatateksverksamhet - det innebär att kommunen organiserar en övergripande verksamhet som ansvarar för och arbetar med IT och specialpedagogik. Erfarenheterna från den försöksverksamhet som bedrivits med Skoldatatek visar att vissa formella krav bör vara uppfyllda för att verksamheten ska lyckas. Det gäller både hur organisationen bör se ut och vilken kompetens som måste finnas hos personalen.

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten bör finnas både specialpedagogisk och teknisk kompetens. Personalen ska vara väl förtrogen med skolans mål och uppdrag. Verksamheten bör dessutom vara förankrad i skolans förvaltningsledning och i kommunens skolplan.

Skoldatatek vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Skoldatatekets syfte är att:

  • vara en naturlig del i kommunens elevstöd
  • medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd så att de blir delaktiga i sitt lärande.
  • ge skolpersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd
  • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp
  • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen
  • samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket samt vid behov med landstingens hjälpmedelsverksamhet
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.