Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Alkohol och droger

Har du frågor och funderingar kring alkohol och droger?

MiniMaria

I Södertälje finns Mini Maria som även du som bor i Nykvarns kommun kan vända dig till. MiniMaria ger stöd och hjälp till ungdomar upp till 20 år som har problem med alkohol och droger. Dit kan du också vända dig som anhörig eller vän om du är orolig för någon ungdom. Du hittar mer information under Relaterad information här på sidan.

MiniMaria i Södertälje erbjuder:

  • Rådgivning
  • Samtal; motiverande, jagstärkande, stödjande eller familjesamtal
  • Bedömning
  • Behandling
  • Provtagning
  • Läkarundersökning
  • Haschavvänjning
  • Återfallsprevention

Besöksadress
Vegagatan 4 (ingång från kanalsidan)
151 89 Södertälje

Mottagningens öppettider
Måndag-onsdag 08.00-16.30
Torsdag 08.00-18.30
Fredag 08.00-14.30

Öppen mottagning
Måndag 13.00-14.30 
Torsdag 15.00-16.30
Kvällsöppet torsdag till 18.30

Övrig tid för bokade möten Telefon: 08-123 474 10. Vi svarar säkrast måndag och torsdag 11.00-12.00

Socialtjänsten i Nykvarn

Besöksadress Nykvarns kommun
Individ- och familjeomsorgen
Centrumvägen 34
155 80 Nykvarn
Telefon vxl: 08-555 010 00

Besök tas emot enligt överenskommelse.

FriZon

Inom socialtjänstens Barn och ungdomsenheten i Södertälje, som även du som bor i Nykvarn kan vända dig till, finns FriZon som vänder sig till barn till missbrukare. FriZon erbjuder samtal med barn och ungdomar i olika grupper beroende på barnets ålder. Det kostar inget att delta i grupperna.

Trappan

Trappan erbjuder krisbearbetning för barn som upplevt våld/hot i sin familj.

Ventilen

Ventilen vänder sig till barn och ungdomar som lever eller har levt i familjer där psykisk sjukdom hör till vardagen.

Ljuspunkten

Ljuspunkten vänder sig till barn/ungdomar som upplevt missbruk i sin familj.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn