Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp eller stöd inom olika områden. Här hittar du all viktig information och alla telefonnummer.

SOS Alarm: 112

SOS Alarm ringer du i en akut nödsituation. Genom att ringa 112 kan du till exempel få hjälp av ambulans, polis eller brandkår.

Vid olyckor och kris i samhället: 113 13

Ring när du vill få eller lämna information Vid olyckor och kris i samhället Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Polisen: 114 14

Polisens telefonnummer använder du för ärenden som är mindre akuta, till exempel en polisanmälan. Du kan ringa 114 14 var du än befinner dig och bli kopplad till närmaste polismyndighet.

Alla tre numren kan du ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör som hjälper dig på en av våra SOS-centraler.

Socialjouren i Södertälje — akut hjälp efter kontorstid: 08-523 038 70

På kvällar, nätter och helger kan du vända dig till socialjouren.

Socialjourens öppettider och telefon:

Måndag - Torsdag: kl. 17.00 - 24.00
Fredag: kl. 17.00 - 01.00
Lördag: kl. 16.00 - 01.00
Söndag: kl. 16.00 - 01.00

Socialjouren når du på telefon 08-523 038 70.

Övriga tider kontaktar du handläggare som har beredskap för  akuta barn-, ungdoms- och fridskränkningsärenden på telefon 08-523 038 83.

Socialjouren arbetar med:

  • Råd och stöd vid oro kring barn och ungdomar
  • Akuta insatser för barn och ungdomar som far illa
  • Akuta insatser och rådgivning för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation
  • Akuta insatser och rådgivning för personer med beroendeproblematik
  • Upplysning och rådgivning i sociala frågor

Psykisk ohälsa barn och ungdomar

Akut hjälp: Vardagar: 08-514 530 00. BUP i Södertälje har för barn och unga, 0-16 år akutmottagning 8:00—16:00

BUP på Kvällar, nätter och helger: 08-616 69 00. BUP:s akutenhet vid Södersjukhuset i Stockholm ansvarar för all akut mottagning kvällar och nätter klockan 16.00—08.00 och på helger.

Besöksadress: Dalgatan 35 151 34 Södertälje E-Post: sodertalje.bup@sll.se

Ungdomsmottagningen i Södertälje

Tfn: 08-523 018 84 Till Ungdomsmottagningen är alla ungdomar upp till 23 år välkomna. Dit kan du vända dig om du har frågor om kroppen, sexualitet, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller om du bara behöver prata. Besöken är gratis och Ungdomsmottagningen har tystnadsplikt.

AVC - AntiVåld Center i Södertälje kommun

Tfn:08-523 017 23 Öppettider vardagar 8:30—17:00 Rådgivning och insatser för personer som är utsatta för hot och våld i nära relation. I AVC ingår bland annat FriZon FriZon erbjuder krisbearbetning för barn som bevittnat våld. Det finns också stöd för barn till missbrukare och barn till psykiskt sjuka föräldrar.

Kvinnojouren Södertälje

Tfn:08-550 170 80 Ideell kvinnojour som tillhör föreningen Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren i Södertälje, Salem och Nykvarn.

Kvinnofridslinjen

Tfn: 020-50 50 50 Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Öppet dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Juventas systrar -länk till annan webbplats Tjejjouren i Södertälje

Tfn: 08-550 680 60 Ideell jour för flickor 13 — 21 år. Telefontid mån-fre kl. 9:00—15.00.

BRIS -länk till annan webbplatsBarnens hjälptelefon

Tfn:116 111 Till BRIS kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på BRIS telefoner. Samtalet syns heller inte på telefonräkningen.

BRIS Vuxentelefon — om barn

Tfn:077-150 50 50 Öppettider vardagar kl 11-13. BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

S:t Görans sjukhus - Akut hjälp vid psykisk ohälsa vuxna

Tfn: 08-672 25 00 Psykiatrisk akutmottagning, S:t Görans sjukhus

Föräldratelefon Polisen i Stockholms Län

Tfn: 020-217 000 Föräldrar och andra som är oroliga för ungdomar i sin närhet kan ringa föräldratelefonen. Öppettider tisdag-torsdag kl. 09-16. Du får vara anonym.

SMS:a Kompis till 71 700

Jourhavande kompis drivs av Röda Korsets ungdomsförbund och där kan du som är upp till 25 år chatta/prata anonymt med en jourhavande kompis. SMS kostar som ett vanligt SMS, du kan också chatta via dator. Öppettider: vardagar 18-22 helger 14-18.

Brottsofferjouren

Tfn:0200-21 20 19 Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa anonymt till Brottsofferjouren.

Nationella hjälplinjen

Tfn:020-22 00 60 Rådgivning och stöd vid psykisk kris eller I annan svår livssituation.

POSOM — Krisgrupp i Nykvarns kommun

Tfn:08-555 010 00 POSOM betyder Psykiskt och Socialt Omhändertagande. POSOM aktiveras vid olyckor eller andra händelser där många personer kan vara drabbade eller att händelsen har en stor påverkan på samhället i övrigt. POSOM aktiveras av exempelvis polisen, räddningstjänsten eller av Nykvarns kommuns vård- och omsorgschef som kan nås via kommunens växel.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.