Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Barn och unga med psykisk ohälsa

Den här sidan är för dig som är ung och lider av psykisk ohälsa och för föräldrar och andra som vill veta vart man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.

Barn- och ungdomslinjen på Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

”Inspektionen för vård och omsorg, IVO är en myndighet som har tillsyn över verksamhet enligt LSS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Barn och unga inom vård och omsorg kan vända sig till Ivos Barn- och ungdomslinje för att:

  • Fråga om sina rättigheter
  • Berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården

Barn och unga kan ringa, mejla eller chatta anonymt med oss.

Mer information finns på ivo.se/barn-unga från och med 1 juni.

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta Carina Westerlind, nationell samordnare för Barn- och ungdomslinjen, på mobil 010-788 52 61.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa innefattar allt från psykiska sjukdomar till att uppleva psykiska besvär som påverkar det dagliga välbefinnandet.

En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar.

Genom att klicka på rubrikerna till vänster hittar du vilka verksamheter som kan ge dig stöd, där finns också kontaktuppgifter till dessa verksamheter och länkar till 1177.se där du får information om stöd och hjälp vid olika typer av problem eller svårigheter.

Det kan finnas många anledningar till att man behöver någon att prata med. Det kan handla om små som stora saker. Om det är något som oroar dig eller som inte känns bra så försök prata med någon vuxen som du har förtroende för. Du kan alltid höra av dig till ungdomshandläggarna i kommunen så hjälper de dig att ta kontakt. Du kan också söka hjälp vid en vårdcentral. Vid en akut situation kan du kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller socialjouren.

Besöksadress:
Individ- och familjeomsorgen
Centrumvägen 34
155 80 Nykvarn
Telefon vxl: 08-555 010 00

Besök tas emot enligt överenskommelse.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn