Nykvarns hemtjänst i topp i länet

Nykvarn har bäst hemtjänst i Stockholms län när hemtjänsten som helhet bedöms. På riksnivå hamnar Nykvarn på plats 20.

Hemtjänsten i Nykvarns kommun får gott betyg i Öppna jämförelser 2016: Vård och omsorg om äldre. Förstaplaceringen i Stockholms län delas med Ekerö kommun. Bäst betyg får hemtjänsten inom området ”Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten”, här rankas Nykvarn på sjunde plats i riket.

- Att hemtjänsten fungerar så bra beror på att vi har en arbetsgrupp som har jobbat länge tillsammans. De tar ansvar för att kunden är nöjd och även för hur vi lär upp nyanställda. Personalen tycker att det här är det finaste jobb man kan ha och de har en fantastisk arbetsmoral, säger Berit Ahlberg-Åhammar, enhetschef för äldreomsorgen i Nykvarn.

Störst utmaning har hemtjänsten haft inom personalkontinuitet där kommunen rankas på plats 215 i riket.

- När vi märkte att kontinuiteten hade försämrats organiserade vi om. Förbättringen märktes direkt och när vi nu har gjort en ny mätning fick vi ett helt annat resultat, förklarar Berit Ahlberg-Åhammar

Det är sjunde året i rad som Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen publicerar den gemensamma rapporten Öppna jämförelser 2016: Vård och omsorg om äldre. Syftet med rapporten är att ta fram ett underlag för att följa upp och förbättra kommunernas egna verksamheters resultat.

Rapporten Öppna jämförelser 2016: Vård och omsorg om äldrePDF

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn