Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson 

Gunilla Ramstedt, Individ och familjeomsorgs chef

Telefon 08 - 555 010 00

Alkohol, droger och missbruk

Har du frågor och funderingar kring alkohol och droger? Missbruk kan handla om exempelvis alkohol, droger eller spel.

  • Har du problem med alkohol, droger eller överdrivet spelande, eller känner du någon som har det?
  • Om du dricker för mycket och för ofta kan det få negativa konsekvenser, och på sikt leda till missbruk och beroende.
  • Missbrukar du narkotika kan du behöva stöd och hjälp för att skaffa dig en fungerande drogfri vardag.
  • Har du problem med spelande om pengar? Då kan du också behöva stöttning för att komma ur ditt beroende.

Individ- och familjeomsorgen

Om du är över 20 år och tror att du behöver hjälp, men vet inte på vilket sätt, kan du kontakta socialtjänsten. Tillsammans diskuterar vi vad som passar dig och din situation bäst. 

Besöksadress Nykvarn:
Individ- och familjeomsorgen Centrumvägen 2 155 80 Nykvarn,  nya vårdbyggnaden

Missbrukshandläggare  08-555 010 66 
Telefon växeln 08-555 010 00

Besök tas emot enligt överenskommelse.

Beroendecentrum i Nykvarn

Du kan också vända dig till Nykvarns lokala beroendemottagning som finns i vårdcentralens lokaler, innan du kan gå till beroendemottagningen måste du boka en tid.

Beroende mottagningens telefon : 08-123 457 68

MiniMaria

I Södertälje finns MiniMaria som även du som bor i Nykvarns kommun kan vända dig till. MiniMaria ger stöd och hjälp till ungdomar upp till 20 år som har problem med alkohol och droger. Dit kan du också vända dig som anhörig eller vän om du är orolig för någon ungdom. Det finns mer information under Länkar i högra listen.

MiniMaria i Södertälje erbjuder:

  • Rådgivning
  • Samtal
  • Missbruksbedömning
  • Provtagning
  • Läkarbedömning angående missbruk och psykiskt mående 


Besöksadress: Holmfastvägen 31, 151 62 Södertälje

Mottagningens öppettider:

Måndag, onsdag,  torsdag 08.00-16.30

Tisdag 08.00- 18.30 

Fredag 08.00-14.30

Öppen mottagning måndag 09.00-11.30

Övrig tid för bokade möten Telefon: 08-123 474 67.

Akuta ärenden hänvisas till Maria ungdom i Stockholm som har öppet dygnet runt.

Telefon 08-1234 74 10

FriZon

Inom socialtjänstens Barn och ungdomsenheten i Södertälje, som även du som bor i Nykvarn kan vända dig till, finns FriZon som vänder sig till barn till missbrukare. FriZon erbjuder samtal med barn och ungdomar i olika grupper beroende på barnets ålder. Det kostar inget att delta i grupperna Läs mer om FriZon här!

Trappan Trappan erbjuder krisbearbetning för barn som upplevt våld/hot i sin familj.

Ventilen Vänder sig till barn och ungdomar som lever eller har levt i familjer där psykisk sjukdom hör till vardagen.

Ljuspunkten Vänder sig till barn/ungdomar som upplevt missbruk i sin familj.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn