Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson 

Gunilla Ramstedt, Individ och familjeomsorgs chef

Telefon 08 - 555 010 00

Missbruk

Har du problem med alkohol och droger, eller känner du någon som har det? Är du i behov av hjälp eller rådgivning?

Du kan kontakta missbruksenheten som arbetar med utredning, vård och behandlingsinsatser för vuxna personer över 20 år som missbrukar eller har beroende av alkohol, narkotika och/eller tabletter. 

I första hand erbjuder individ- och familjeomsorgen insatser i öppenvård men vi kan också erbjuda vård på behandlingshem.

Behöver du stöd och hjälp i frågor om missbruk? Här har vi samlat information om vart du kan vända dig. Missbruk kan handla om exempelvis alkohol, droger eller spel. Våld kan förekomma i både nära relationer och i övriga kontakter med andra människor.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn