Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Individens behov i centrum - IBIC - IBIC

Med individens behov i centrum (IBIC) kan vi tillsammans beskriva dina resurser, behov och mål samt följa upp att våra insatser ger ett resultat för dig. Arbetssättet ger dig större delaktighet och möjlighet att påverka.

Sedan vintern 2017 arbetar Nykvarns kommun med att införa ett nytt arbetssätt inom vård och omsorg. Det heter individens behov i centrum (IBIC) och är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt.

Det här är IBIC

Vuxna med funktionsvariation ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov. Därför har Socialstyrelsen utvecklat Individens behov i centrum, IBIC, ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. Målet är att alla individer får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och kan bli mer delaktiga i hur stödet ska utformas.

Med ett systematiskt arbetssätt kan vi bättre beskriva dina behov, resurser, mål och resultat. Vi använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) som gemensamt språk för att beskriva dina behov.

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

Så jobbar vi med individens behov i centrum

När du ansöker om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer du träffa en handläggare.

I mötet med handläggaren kommer du att få beskriva dina problem och resurser inom olika områden i ditt liv, och även vad du tror att en insats skulle kunna bidra till (ditt mål). Handläggaren kan ibland behöva träffa dig flera gånger för att kunna ta ställning till din ansökan och dina behov. Handläggaren får bara inhämta uppgifter från andra om du samtycker till det.

De uppgifter handläggaren tar in sammanställs till en utredning och med den som grund fattas sedan ett beslut. Om du får helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet.

När din ansökan beviljas lämnar handläggaren över ett uppdrag till den verksamhet som ska utföra det stöd du är beviljat. Uppdraget innehåller som regel uppgifter om vad du har ansökt om, en beskrivning av dina behov, resurser och mål samt vad du har beviljats. Om du tycker att någon annan uppgift där utöver är särskilt viktig kan du be handläggaren att skriva in det i uppdraget.

Du får vara med och planera hur och när insatsen i praktiken ska genomföras tillsammans med den som ska utföra din insats. Det ni kommer överens om dokumenteras i en genomförandeplan.

Uppföljning kommer att ske kontinuerligt och den har till syfte är att utvärdera om du uppnår dina mål, om målen har förändrats men även hur du upplever kvaliteten.

Långsiktighet

Det är en långsiktig förändringsprocess att börja sätta dina behov i centrum för insatserna. Arbetet utifrån individens behov i centrum och en ny genomförandeplan har precis påbörjats.

I första hand kommer förändringarna märkas av hos nya brukare. Du som är befintlig brukare märker förändringen allteftersom vi gör uppföljningar, när du ansöker om nya insatser eller då din genomförandeplan uppdateras.

Kontakt

Har du frågor eller vill du veta mer om IBIC, kontakta:
Åsa Cheadly Nyström, telnr: 08-555 01487, asa.cheadle-nystrom@nykvarn.se
Malin Blomkvist, tel: 08-555014 84, malin.blomkvist@nykvarn.se 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.