Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Hemtjänst och boendestöd

Om du på grund av funktionsnedsättning, hög ålder eller sjukdom behöver hjälp i vardagen kan du söka hemtjänst eller boendestöd.

Hemtjänst och boendestöd är samlingsnamn för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet som  kan beviljas enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §. Målet är att underlätta för dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt att bo hemma.

Vem har rätt till hemtjänst?

Den som är över 18 år och behöver hjälp i hemmet kan ansöka om hemtjänster. Insatserna är behovsprövade. Du måste alltså ansöka om att få en specifik insats. En handläggare utreder ditt behov av hjälp och beslutar vilket stöd du får. 

Avgiften beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. 

Vem har rätt till boendestöd?

Boendestöd ges till personer över 18 år med funktionsnedsättningar och är också en behovsprövad insats. Du ansöker hos kommunens handläggare som utreder och beslutar om du har rätt till stödinsatsen och i vilken omfattning. Insatsen är avgiftsfri.

Så går det till

1. Efter att du lämnat in din ansökan får du kontakt med en handläggare som påbörjar en utredning. Vi går då igenom vilka hjälpinsatser du ansöker om och ser över dina behov. Handläggaren beslutar sedan vilket stöd du blir beviljad.

2. Tillsammans med den som ska utföra insatserna görs en genomförandeplan som anger hur och när du ska få den omsorg du beviljats. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt för att vara anpassad efter dina behov.

3. Du får en kontaktman vars uppgift är att hålla din genomförandeplan uppdaterad. Kontaktmannen är den du i första hand vänder dig till vid frågor kring utförandet av insatsen.

Trygg med personal

Det är viktigt att du känner dig trygg och respekterad. Därför har hemtjänstens personal arbetskläder och presentationskort. De ska kunna styrka att de är anställda av Nykvarns kommun.

Du och dina närstående ska kunna nå personal på telefon/ telefonsvarare. Telefonsvararen lyssnas av regelbundet.

Valfrihet

Det råder valfrihet inom svensk hemtjänst. Du ska alltså kunna välja vem som ska utföra hemtjänsten. För närvarande finns det inga privata utförare i Nykvarns kommun. Det är endast Nykvarns kommun som utför insatserna.

Självbestämmande och integritet

Dina förmågor och resurser ska tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med dig och försöker alltid ta hänsyn till dina önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respektera din personliga integritet när vi arbetar i ditt hem.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.