Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Omvårdnadsinsatser

Du som bor hemma och har svårt att sköta din egen omvårdnad kan få hjälp av hemtjänsten.

Med omvårdnad menas personliga insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och/eller sociala behov.

De omvårdnadsinsatser som du kan få bistånd för är personlig omvårdnad som till exempel hjälp med hygien, toalettbesök, på- och avklädning, måltidshjälp, tillsyn och bäddning

Insatserna från hemtjänsten syftar till att ge stöd och hjälp så att du kan leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn