Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Ing-Marie Bengtsson, Myndighetschef, Enhetschef LSS SOL

Telefon 08 - 555 014 76

Funktionsnedsättning

Om du har en fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om stöd och hjälp från kommunen.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd och hjälp för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Utifrån dina behov finns olika former av stöd att ansöka om.

Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL 

Om du till exempel får stöd via hemtjänsten eller har trygghetslarm kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen hos en biståndshandläggare.

Detta stöd ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ansökan om stöd enligt LSS

När du ansöker om stöd enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) gör kommunens handläggare en prövning i två steg. Först bedömer handläggaren om du tillhör någon av de tre personkretsarna som lagen avser. Därefter bedömer man behov av den sökta insatsen.

Personkrets

För att ha rätt till insatser enligt LSS ska du tillhöra någon av de grupper som beskrivs i lagen. Grupperna beskrivs under rubriken personkrets där det anges vem som kan få hjälp enligt LSS:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.
 Tillsammans med kommunens LSS-handläggare kommer ni fram till vilket stöd som passar dina behov. Om du har behov som inte omfattas av LSS-lagen kan du undersöka om du har rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.