Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Ing-Marie Bengtsson, Myndighetschef, Enhetschef LSS SOL

Telefon 08 - 555 014 76

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara fysisk och/eller psykisk. Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp från kommunen.

Den som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Utifrån funktionsnedsättning och behov finns olika former av stöd att ansöka om.

Det finns två lagar som reglerar stödet man kan ansöka om:

  • socialtjänstlagen, SoL
  • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen, SoL

Har man behov av stöd med till exempel hemtjänst, eller trygghetslarm, kan man ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen. Stödet kallas för bistånd och tanken är att biståndet ska hjälpa den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ansöka om stöd enligt LSS

En LSS-handläggare gör en prövning i två steg. Först fastställs om man tillhör någon av de tre personkretsarna (målgrupperna) som lagen avser. Därefter prövas behoven av den sökta insatsen.

Personkretsar

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt LSS:

1. Personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder orsakat av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Bedömningen av personkrets 1 och 2 görs utifrån den diagnos man har fått.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.