Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson 

Ing-Marie Bengtsson, enhetschef för vuxen

Telefon 08 - 555 010 00

Vårdnadsbidrag i Nykvarns kommun

Från och med den 1 januari 2009 kan du som förälder ansöka om ett skattefritt vårdnadsbidrag på 3000 kronor per barn och månad. Bidraget gäller barn som fyllt ett år men ännu inte fyllt tre år.

För vilka barn kan du få vårdnadsbidrag?

Vårdnadsbidraget gäller för barn som fyllt ett år men ännu inte fyllt tre år. Barnet ska vara folkbokfört på samma adress som sin vårdnadshavare och inte nyttja offentligt finansierad förskoleverksamhet.

Vilka kan söka vårdnadsbidrag?

Det är endast barnets vårdnadshavare som kan söka vårdnadsbidrag. Du/ni ska ha använt minst 250 hela dagars föräldrapenning för barnet innan du/ni kan få vårdnadsbidrag.

Det är möjligt att själv förvärvsarbeta och ändå få vårdnadsbidrag, om du löser barnomsorgen på annat sätt för det barn som vårdnadsbidraget gäller.

Begränsningar gentemot andra ersättningar

Du eller din make/maka/sambo/partner får inte ha någon av följande ersättningar under period av vårdnadsbidrag:

  • Föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning
  • Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
  • Sjukpenning eller rehabiliteringspenning om den har lämnats för 365 dagar
  • Sjukpenning under eller omedelbart efter en period med arbetslöshetsersättning
  • Sjukersättning eller aktivitetsersättning
  • Äldreförsörjningsstöd
  • Ålderspension
  • Introduktionsersättning för flyktingar

Ansökan

Du ansöker om vårdnadsbidrag på blanketten "Ansökan om vårdnadsbidrag" som du hittar i blankettarkivet under tjänster i högerspalten.

Du måste skriva ut och fylla i blanketten. Skicka den, tillsammans med intyg från Försäkringskassan om att 250 hela föräldrapenningdagar har tagits ut, till kommunen på följande adress:

Nykvarn kommun 155 80 Nykvarn

Blanketten kan också beställas på telefon 08-555 010 00.

Utbetalning

Nykvarns kommun beviljar inte vårdnadsbidrag för del av månad, vilket innebär att det är först månaden efter barnet fyller ett år som utbetalning sker, likaså längst till och med månaden innan barnet fyller tre år, det vill säga maximalt 23 månader per barn.

Vårdnadsbidraget kommer att utbetalas månadsvis i efterskott. Utbetalning kommer att ske i slutet av månaden.

Förändrade uppgifter

Om du inte längre har rätt till vårdnadsbidraget måste du utan dröjsmål meddela detta till kommunen. Felaktigt utbetalat vårdnadsbidrag kan komma att återkrävas.

Uppsägning av vårdnadsbidraget

Vårdnadsbidraget upphör automatiskt den månad barnet fyller tre år eller vid angivet datum på ansökningsblanketten.

Om du har beviljats vårdnadsbidrag för en viss period men inte längre vill ha bidraget måste du säga upp det själv. I blankettarkivet under tjänster i högerspalten hittar du blanketten "Uppsägning av vårdnadsbidrag".

Om du som bidragsmottagare väljer att själv säga upp beviljat vårdnadsbidrag och sedan ansöker om bidraget igen är karenstiden 4 månader.

Överklagan

Beslut om vårdnadsbidrag kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.