Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson 

Gunilla Ramstedt, Individ och familjeomsorgs chef

Telefon 08 - 555 010 00

Vårdnad, boende och umgänge

Om ni föräldrar inte är överens om vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn, kan ni vända er till familjerätten för samarbetssamtal.

Samtalen innebär att vi tillsammans med er försöker att hitta lösningar som är bra för barnet och som ni båda kan acceptera.

Samarbetssamtal är frivilligt och gratis och sker under sekretess.

Om ni blir eniga kan samtalen avslutas med överenskommelser eller juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Om ni inte genom samarbetssamtal kan enas kan ni vända er till tingsrätten för att den ska besluta om vårdnad, boende och umgänge. Då inleds en rättsprocess.

Tingsrätten ger oftast familjerätten i uppdrag att utreda vad som är bäst för barnet.

Om barnet är tillräckligt gammalt pratar erbjuds barnet säga sin mening. Familjerätten pratar också med personer som genom sitt arbete känner barnet, till exempel på förskola/skola. Innan utredningen skickas till tingsrätten får ni ta del av den och lämna eventuella synpunkter.

Utredningen har fokus på er förmåga att tillgodose barnets behov efter separationen och er förmåga att stödja barnets kontakt med den andra föräldern. Vi ser också till barnets behov av stabilitet och varaktighet för skolgång och utbildning, samt vilken inställning som barnet har. Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men har ingen skyldighet att välja mellan er som föräldrar.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn