Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)
Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden jourtid: Södertörns larmcentral, 08-721 23 13.

Kontaktperson 

Ing-Marie Bengtsson, enhetschef för vuxen

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson, kontaktfamilj

Du som vill göra en insats för barn och unga i kommunen kan bli kontaktperson/kontaktfamilj. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, det räcker att du är en trygg och stabil person som känner att du har ett engagemang för ungdomar i åldern 10-18 år.

Vi ser helst att du som kontaktperson är över 20 år och har en personlig mognad, är en positiv förebild och har ett gott omdöme. Det behövs både män och kvinnor i olika åldrar och med olika erfarenheter och bakgrund eftersom barnens och ungdomarnas behov ser olika ut.

Vad är en kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är ett mycket uppskattat och viktigt stöd inom socialtjänstens förebyggande arbete för barnfamiljer och ska ses som ett komplement till barnets egen familj. Att vara kontaktfamilj innebär att ta emot ett barn eller ett syskonpar och låta barnet vara en del av familjen. Det kan innebära att barnet/barnen bor hos er några dygn per månad. När barnet är på besök gör ni samma saker som vanligt, spännande utflykter är inte det viktigaste. Alla som kommer till en kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Det är individuellt hur länge insatsen pågår. Vanligast är att en kontaktfamilj varar från ett halvår till flera år. Uppdraget följs regelbundet upp av socialtjänsten.

Olika skäl

Det finns olika anledningar till att ett barn behöver vistas i en kontaktfamilj, men gemensamt för alla är att barnet har större behov än vad föräldrarna kan tillgodose. Ofta handlar det om familjer där det förekommer social problematik såsom psykisk ohälsa eller missbruk. Det kan också vara barn till föräldrar som av olika skäl har svårt att orka med föräldrarollen. Socialtjänsten gör en bedömning utifrån barnets behov och fattar därefter beslut om barnet/barnen ska få en kontaktfamilj.

Huvudsaken är att du tar dig tid med barnet och att ni som är medlemmar i en kontaktfamilj är engagerade.

En kontaktfamilj får ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Ersättningen utgår från SKLs riktlinjer.

Vad gör en kontaktperson?

Som kontaktperson ska du i samarbete med socialtjänsten stötta en ungdom som av olika skäl behöver stöd i tillvaron. Ungdomen träffar vanligtvis sin kontaktperson 3-6 timmar per vecka.

Ni kan ta en promenad, fika tillsammans, göra någon annan aktivitet. Viss kontakt kan även hållas via telefon. Kontaktpersonen uppmuntrar ungdomen att hitta fritidsaktiviteter och ska vara ett personligt så att ungdomen bättre kan ta eget ansvar och aktivera sig. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta ungdomen och dennes livssituation med respekt.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode (skattepliktigt) och en omkostnadsersättning för att täcka de utgifter som uppdraget medför. Ersättningen utgår från SKLs riktlinjer.

Olika skäl

Det finns olika anledningar till att ungdomar behöver extra stöd i form av dig som kontaktperson. Här är några exempel:

  • Barn och ungdomar kan behöva någon utanför familjen att prata med och göra saker med, då behöver du vara den som lyssnar och vägleder.
  • Barn och ungdomar som är på gränsen till ett destruktivt beteende kan behöva dig som kontaktperson för att hitta sin egen trygghet och alternativ sysselsättning.
  • Barn och ungdomar som är utsatta, mobbade och/eller isolerade kan behöva närvaro och bekräftelse av dig som trygg vuxen och hjälp med att ta sig ut i samhället.
  • Ungdomar som flyttat hemifrån/inte har sin familj i landet och inte har något naturligt nätverk runt sig kan behöva stöd och vägledning av dig som vuxen.
  • Barn som behöver mycket stimulans och uppmärksamhet kan behöva någon utanför familjen att göra saker med.

 

Förväntningar på en kontaktfamilj/kontaktperson

  • Att ni bör vara goda förebilder för barnet/ungdomen.
  • Att ni som kontaktfamilj/kontaktperson ska följa den planering som gjorts av socialtjänsten för barnet/ungdomen.
  • Att ni har integritet. En kontaktfamilj/kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om barnet/ungdomen som de är/har varit ett stöd för.

Hur blir man kontaktfamilj/kontaktperson?

Efter att du har anmält att du är intresserad blir du kontaktad av en familjehemssekreterare. Vid den här första kontakten lämnar familjehemssekreteraren ytterligare information och ni bokar in ett möte. Du/ni som kontaktperson/kontaktfamilj blir intervjuad och utredd av familjehemssekreteraren för att på bästa sätt paras ihop med ett barn eller ungdom.

Intresserad? Prata med en av våra familjehemssekreterare:
Bengt Vahlgren, familjehemssekreterare, tel 08-555 014 77, bengt.vahlgren@nykvarn.se
Anna Hallgren, familjehemssekreterare, tel 08-555 01064, mejl: anna.hallgren@nykvarn.se.

Ladda ner vår broschyrPDF om att vara kontaktfamilj/kontaktperson.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.