Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson 

Ing-Marie Bengtsson, enhetschef för vuxen

Telefon 08 - 555 010 00

Familjehem

Ett familjehem är en helt vanlig familj med starkt engagemang, stabila levnadsförhållanden och intresse för barn och ungdomar. Ni har tid, vilja och engagemang för att ta emot barn/ungdomar och ge dem känslomässig och praktisk omsorg.

I familjehemmet bor barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina egna föräldrar. I familjehemmet bor barnet eller ungdomen under en längre tid. Familjehem kallades tidigare för fosterhem.

Hur blir man familjehem?
Efter att ni har anmält ert intresse kommer ni att bli kontaktade av en familjehemssekreterare. Vid den första kontakten lämnar familjehemssekreteraren ytterligare information och ni bokar in ett första möte.

Vilka kan bli familjehem?
Alla som vill kan anmäla sitt intresse för att bli familjehem. Civilståndet är inte av avgörande betydelse och inte heller om man bor i hus eller lägenhet. Det viktiga är att er familj känner att det finns fysiskt och känslomässigt utrymme samt engagemang för ytterligare en familjemedlem. Det krävs ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att bli familjehem.

Vilka förväntningar har socialtjänsten på er som familjehem?

  • Ni ska vara goda förebilder för barnet/ungdomen.
  • Samtliga i familjen är positivt inställda till att ta uppdrag som familjehem. Det är viktigt att ev. egna barn vet vad det innebär.
  • Ni som familjehem är en mycket viktig del av det team som behöver finnas runt det placerade barnet/ungdomen. Förutom kontakten med barnets biologiska föräldrar och släktingar behövs också ett fortlöpande samarbete med handläggare i socialtjänsten. Andra viktiga instanser i barnets dagliga liv, såsom barnomsorg eller skola, är också viktiga att följa upp.
  • Ni som familjehem ska följa den planering som gjorts för barnet/ungdomen från socialtjänsten.
  • Ni som familjehem sköter om den dagliga omsorgen, men socialtjänsten har ett grundläggande ansvar. Viktiga beslut ska tas i det tredelade föräldraskapet: föräldrar, familjehem och socialtjänst.

Vad erbjuds ni som familjehem?

  • Ni erbjuds fortlöpande stöd av familjehemssekreterarna samt det placerade barnet/ungdomens socialsekreterare.
  • Ni får ersättning för omkostnader som skall täcka kostnader för mat, logi, kläder, fritidsaktiviteter och annat som barnet/ungdomen behöver. Utöver detta får ni ett arvode för er arbetsinsats. Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt samt sjukpenning- och pensionsgrundande. Storleken på arvodet följer kostnadsutvecklingen inom vårdyrkena och vi följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer om ersättningar.

Hur ser kontakten ut med socialtjänsten?
Socialtjänsten gör minst fyra hembesök per år för att träffa barnet. Ni som familjehem har en egen handläggare som regelbundet ger handledning, råd och stöd och barnet har en egen handläggare som följer upp vården.

Placering i familjehem kan göras utifrån två olika lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) alternativt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Hur går en familjehemsutredning till?
Ni kommer att bli inbjudna till socialkontoret för ett första samtal och ni kommer få med er en folder hem att fylla i, den heter ”BRA fam”. Familjehemssekreteraren behöver även ett godkännande från er att begära ut registerutdrag från olika myndigheter. Om familjehemssekreterarna sedan gör bedömningen att det inte finns några hinder för er familj att bli familjehem bokas ett hembesök in. Vid besöket träffar familjehemssekreterarna hela familjen för att se vilka ni är och hur ni bor. I samband med detta hembesök ges ytterligare information om uppdraget.

Sedan påbörjas en mer omfattande utredning med flera hembesök och djupintervjuer som består av delarna: er uppväxt, ert vuxenliv, ert eventuella föräldraskap samt hur ert nuvarande liv ser ut.

För att bli godkänd som familjehem krävs en noggrann process som kan ta några månader. Familjehemssekreterarna och barnhandläggarna matchar sedan er familj mot ett särskilt barn för att se att barnets behov kan bli tillgodosedda hos er som familjehem.

Är ni intresserade av att vara familjehem under en kortare eller längre tid och därmed öppna ert hem och hjärta för ett barn/ungdom?
Anmäl ert intresse för att bli familjehem till:

Bengt Vahlgren, familjehemssekreterare, tel 08-555 014 77, bengt.vahlgren@nykvarn.se
Anna Hallgren, familjehemssekreterare, tel 08-555 01064, mejl: anna.hallgren@nykvarn.se.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.