Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson 

Ing-Marie Bengtsson, enhetschef för vuxen

Telefon 08 - 555 010 00

Adoption

Adoption innebär att uppta ett barn som sitt eget. Det betyder juridiskt att banden med de biologiska föräldrarna bryts.

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Makar, registrerade partner eller ensamstående som vill adoptera barn ansöker om medgivande från socialnämnden att ta emot ett utländskt barn för adoption Barnet får samma rättigheter som ett biologiskt barn. Familjerätten genomför utredningen som ligger till grund för socialnämndens beslut.

Familjerätten företräder barnets intressen i adoptionsprocessen och ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda. Vill man adoptera måste man ha genomgått den den obligatoriska föräldrautbildningen.

Vid internationella adoptioner delas ansvaret med ursprungslandet som försäkrar att barnet kan adopteras. Beslut om adoptionen går då via tingsrätten, som begär yttrande från socialnämnden. När barnet anlänt till Sverige utför familjerätten återkommande uppföljningsrapporter som föräldrarna skickar till barnets ursprungsland. Hur många och hur länge skiljer sig från land till land.

Hur går en adoption till?

Ni ska ha deltagit i en obligatorisk föräldrautbildning som anvisas av familjerätten. För att få adoptera ett barn behöver du ha ett medgivande av vård-och omsorgsnämnden. Nämndens beslut grundas på en så kallad hemutredning som görs av familjerätten. Hemutredningen används som presentation av er som blivande adoptivförälder vid adoption av utländska barn.

Hemutredningen behandlar bland annat adoptivföräldrarnas:

  • Kunskap om adoptivbarn och deras behov
  • Insikt om vad adoption innebär
  • Erfarenhet av barn
  • Ålder, bostad, arbete, ekonomi
  • Hälsa
  • Personliga egenskaper
  • Socialt nätverk
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.