Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson 

Gunilla Ramstedt, Individ och familjeomsorgs chef

Telefon 08 - 555 010 00

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan kommunen ge dig ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd. Försörjningsstödet är ett sista skyddsnät för dig som har tillfälliga ekonomiska problem. Målet är att du ska bli självförsörjande.

Hur går det till?

Du tar kontakt med oss genom att ringa till Försörjningsstöd som gör en utredning av din ekonomiska situation. För att vi ska kunna fatta ett beslut måste vi få all information vi ber dig om.

Under telefonsamtalet görs en första bedömning över din situation. Vid behov får du träffa en socialsekreterare på försörjningsstöd för vidare information och ansökan.

Under Relaterad information här på sidan kan du göra en beräkning för om du har rätt till försörjningsstöd.

Vad ska pengarna räcka till?

Ditt försörjningsstöd ska räcka till dina viktigaste utgifter, som till exempel hyra, mat och el. Det ska också räcka till exempelvis hygienartiklar, läkemedel, kläder, telefon, TV-licens och lokala resor. När du kontaktar oss får du veta mer om vad försörjningsstödet ska räcka till.

Sekretess och dokumentation

Alla uppgifter som lämnas till socialtjänsten är sekretessbelagda. Du har själv rätt att ta del av de handlingar som rör dig, men vi lämnar inte ut information till någon annan. All personal har tystnadsplikt.

Överklagan

Om du inte uppfyller kraven för att få försörjningsstöd kommer du att få ett avslagsbeslut. Du har rätt att överklaga beslutet. Vi måste få din överklagan senast tre veckor efter att beslutet fattats för att den ska vara giltig. Överklagandet lämnas till din handläggare som ser över om det finns skäl att ompröva och eventuellt ändra beslutet. Om socialtjänsten står fast vid sitt beslut skickar handläggaren ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn