Kontakta oss

Besöksadress

Vårdbyggnaden, plan 3

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Överförmyndarverksamhet

Besökstid: Tisdag kl 14-16  och Torsdag kl 9.30 - 11.30

Övrig tid, finns överförmyndaren tillgänglig på telefon och bokade besök.

Telefon 08 - 555 010 00

Vem kan få en god man eller förvaltare

När någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan godmanskap anordnas.

Huvudmannen ska alltid, vid godmanskap, ge sitt samtycke till olika åtgärder medan förvaltarskap ger förvaltaren ansvar för den enskildes bästa och att sköta de uppgifter som ingår i uppdraget. Tingsrätten utser inte god man eller förvaltare om det går att hjälpa en person på ett mindre ingripande sätt till exempel via fullmakt.

Godmanskap och förvaltarskap kan även anordnas vid enstaka händelser, till exempel vid dödsbo eller vid försäljning av fastighet.

Anmälan om behov av god man /förvaltare kommer som regel till överförmyndaren genom ett läkarintyg eller social utredning. Om överförmyndaren kommer fram till att hjälpbehovet finns, att hjälpbehovet beror på sjukdom och att det inte går att lösa på annat sätt ska ansökan lämnas till tingsrätten. Överförmyndaren bör även hitta en lämplig god man/förvaltare för att lämna förslag på detta till tingsrätten.

Ansökan skickas av överförmyndaren till tingsrätten som fattar beslut om att anordna godmanskap/ förvaltarskap samt förordnar en god man/förvaltare. Ansökan om att få god man eller förvaltare får även göras av den enskilde om han eller hon fyllt 16 år, make/maka, sambo och nära anhöriga. Ansökan skickas då till tingsrätten.

Överförmyndaren beslutar om byte av god man/förvaltare.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.