Kontakta oss

Besöksadress

Vårdbyggnaden, plan 3

Centrumvägen 2
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Överförmyndarverksamhet

Besökstid: Tisdag kl 14-16  och Torsdag kl 9.30 - 11.30

Övrig tid, finns överförmyndaren tillgänglig på telefon och bokade besök.

Telefon 08 - 555 010 00

Vad gör en god man eller förvaltare

Uppgiften som god man/förvaltare är att vara ställföreträdare för huvudmannen.

Uppdraget kan innebära att godemannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får den tillsyn och vård hon/han är i behov av och att hon/han inte missgynnas i olika sammanhang samt att förvalta hans/hennes egendom. I arbetet med dessa uppgifter ska man alltid utgå från vad som är för huvudmannens bästa. Domstolens förordnande reglerar godemannens/förvaltarens uppgifter. Uppdraget kan således regleras så att det anpassa till den enskildes behov.

Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens rättsliga intressen i olika situationer.

Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi. Det är både vardagsekonomi och tillgångar i form av värdepapper, bankmedel, fastighet, bostadsrätt och dylikt.

Sörja för person

Uppgiften att sörja för person varierar men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor. Om det inte är så ska god man/förvaltar ta initiativ till förändringar.

Detta sker genom att man som god man/förvaltare:

  • har regelbundna kontakter med huvudmannen, med boendet, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera.
  • vid behov tar initiativ till förbättringar, uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning, fritidsverksamhet med mera.

Att sörja för person innebär däremot inte att den god man/förvaltare själv ska sköta om och vårda huvudmannen eller fungera som kontaktperson för huvudmannen.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.