Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (reception)
Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden jourtid: Södertörns larmcentral, 08-721 23 13.
Orosanmälan kontorstid: 08-555 014 70 (reception)

Kontaktperson 

Ing-Marie Bengtsson, enhetschef för vuxen

Telefon 08 - 555 010 00

Ordförklaringar

Borgenär eller fordringsägare? Det finns många speciella ord och begrepp när vi talar om budget och ekonomi. Här förklarar vi några vanliga ord och begrepp.

Betalningsanmärkning: En anmärkning som visar att du inte betalat räkningar i tid. Det är kreditupplysningsföretag som sätter anmärkningen, inte Kronofogdemyndigheten.

Borgensåtagande: Att gå i borgen för någon innebär att en person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan.

Borgenär eller fordringsägare: Borgenär är den person som har en fordran på någon, det vill säga den som någon har en skuld till. Exempel på en borgenär är den som lånat ut pengar till någon.

Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning till fordringsägaren när en betalning inte har gjorts före fordrans förfallodag.

Fordran eller skuld: Fordran är en förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk från en bestämd person riktat mot en annan bestämd person.

Gäldenär: Gäldenär är den som är skyldig någon något och därmed har en skuld.

Inkassoföretag: Företag som arbetar med att driva in pengar för obetalda räkningar

Kronofogden: Myndighet som arbetar med skulder.

Ränta: Ränta är allmänt uttryckt vad det kostar att ta ett lån. Ränta betalas av personen som lånar pengar.

Utmätning: Utmätning betyder att Kronofogden har beslutat att något du äger, till exempel en bil eller del av din lön, ska användas för att betala din skuld.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.