Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson 

Ing-Marie Bengtsson, enhetschef för vuxen

Telefon 08 - 555 010 00

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en så kallad dödsboanmälan.

När en person avlider ska normalt en bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och därefter skickas till skatteverket för registrering. Begravningsbyråer och de flesta banker åtar sig bouppteckningsärenden.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Dödsboanmälan får heller inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar .

Om det finns testamente eller äktenskapsförord eller om det råder tveksamheter kan det vara skäl till att en bouppteckning istället förrättas. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Viktigt att tänka på

Begär anstånd hos fordringsägarna med att betala räkningar till dess utredning om dödsboanmälan är klar. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen. Finns autogiro ska dessa stoppas.

Dödsboanmälan görs av Socialtjänsten efter utredning och under förutsättning att dödsboets vistelsekommun är Nykvarn.

Begravningshjälp

I vissa fall kan kommunen erbjuda ekonomiskt stöd efter dödsfallet. Det gäller i de fall dödsboet inte har tillgångar som räcker till begravning och gravsten.

Ansökan om bistånd till begravningskostnader och gravsten söks hos Socialtjänsten.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.