Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Korttidsboende

Du som har ett omfattande omvårdnadsbehov och tillfälligt inte kan visats i det egna hemmet kan ansöka om korttidsboende.

För att ansöka om en korttidsplats tar du kontakt med en biståndshandläggare i kommunen. Biståndshandläggaren gör sen en bedömning utifrån dina behov.

Korttidsplats kan sökas av dig som:

  • skrivs ut från sjukhus, men ännu inte tillräckligt bra för att klara dig själv
  • vårdas av en anhörig som behöver hämta krafter
  • har ett oklart hjälpbehov och där det behövs mer tid för att utreda vilken hjälp du behöver i framtiden.

Syftet med platsen på korttidsboendet är att stödja dig på ett sådant sätt att du kan bo kvar hemma.

Ansökan och frågor

Kontakta biståndshandläggare om du vill ansöka eller har frågar om korttidsboende. Korttidsboende beviljas alltid en begränsad tid.

Vad kostar det?

Information om kostnader för korttidsboende hittar du under taxor och avgifter.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn