Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Anhörigstöd, avlastning

Den första Juli 2009 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen. Den innebär att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dom som vårdar en långvarigt sjuk närstående eller en närstående som har funktionshinder.

Vad för slags stöd kan jag få?

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov. Exempel på vad du kan få är, olika typer av avlösning, enskild samtalskontakt eller träffar med andra i samma situation.

Du kan ansöka om avlastning i form av:

  • dagverksamhet
  • korttidsboende
  • avlösning
  • att delta i en anhörigcirkel eller att få prata med en anhörigstödjare

Du har alltid rätt att ansöka om anhörigstöd. När du träffar handläggaren kan du berätta om dina önskemål. Kommunen utreder önskemålet och fattar beslut om behoven. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga till domstol.

Hur mycket kostar det?

Det finns regler för vilka avgifter kommunen får ta ut för de insatser som kommunen tillhandahåller.

Följande insatser är dock kostnadsfria:

  • avlösning i hemmet kostnadsfritt upp till 8 timmar per månad
  • delta i anhöriggrupp
  • enskilda stödsamtal

Syftet med anhöriggrupp är att:

  • få träffa andra i samma eller liknande situation
  • få information, kunskap och byta erfarenheter
  • få en stunds trevlig samvaro

För mer information kontaktar du:
Anhörigstödjare - tfn 08 555 011 67
Biståndshandläggare  - tfn 08 555 010 56

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn