Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Vilket stöd kan man få?

Du som är äldre än 65 år i Nykvarns kommun ska få det stöd och den hjälp som du behöver. Det ska göra att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Kommunens mål är att alla äldre ska få en bra, trygg och värdig omsorg.

Exempel på stöd för dig som är äldre:

  • hemtjänst
  • korttidsboende, växelvård
  • särskilt boende
  • matleverans
  • kontaktperson
  • anhörigstöd


Du kontaktar handläggare för äldre för att få information eller för att ansöka om stöd.

​Äldretelefon

Många äldre mår psykiskt dåligt. Depression är tre gånger så vanligt hos äldre personer. Den psykiska ohälsan hos äldre är ofta ett bortglömt problem som förknippas med skamkänslor. Syftet med telefonen är att lyssna, ge stöd för stunden, och vid behov hänvisa till annat och professionellt stöd. Anhöriga till äldre med psykisk ohälsa är också välkomna att ringa för att få råd. Det är därför Äldretelefonen finns. Den är till för alla äldre som mår psykiskt dåligt.

Äldretelefonen är öppen vardagar kl 10-15.
Den bemannas av volontärer som fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykisk ohälsa.

Ring 020-22 22 33, samtalet kostar bara en markering.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn