Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Avlastning

Allt fler får vård och omsorg i hemmet. För att det ska fungera på bästa sätt finns det stöd att få för dig som är anhörig.

Avlastning med vårdplats

Personen som du vårdar kan ansöka om korttidsplats för avlastning på ett särskilt boende om du behöver vila dig, vara ledig eller resa bort. Det kan vara vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. Växelvård är en regelbunden planerad avlastning. Det innebär att personen du vårdar bor på ett särskild boenden, en eller några veckor i följd, och däremellan i den egna bostaden.

Avlösning i hemmet

Personen du vårdar kan ansöka om avlösning i hemmet. Personal kommer till hemmet och tillbringar tid tillsammans med din närstående samtidigt som du fritt disponerar tiden till egna aktiviteter. Avgiftsfri avlösning gäller för 8 timmar per månad. Behövs det fler timmar betalas en avgift för dessa.

Anhörigstöd i Nykvarns kommun

Kommunen kan erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.

Du som är närstående/anhörig kan själv få stöd och avlösning, du kan få kontakt med någon att tala med eller träffa andra anhöriga som är i liknande situation.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.