Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Avgifter

Hemtjänst - och omsorgsavgiften varierar beroende på din inkomst och på vilka hjälpinsatser du har.

Avgifter inom vård och omsorg samt förbehållsbelopp

Omsorgsavgiften bygger på att ingen ska behöva betala mer än ett maxbelopp i avgift varje månad - så kallad maxtaxa. Innan kommunen kan ta ut avgift ska du alltid behålla tillräckliga medel för dina normala levnadskostnader, så kallat förbehållsbelopp.

Inkomstförfrågan

Vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller omvårdnadsboende ska du lämna uppgifter om inkomster och bostadskostnader på en särskild blankett. I den ges närmare anvisningar om vilka inkomster som är av betydelse för avgiften. Blanketten finns till höger på denna sida.

Anmäl ändrade inkomster

Den enskilde är skyldig att anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden eller andra förändringar som kan medföra ändring av avgift.

Rätten att överklaga beslut om avgift

Den sökande får ett skriftligt beslut på omsorgsavgiften. Är man inte nöjd med beslutet, det vill säga, avgiftens storlek eller förbehållsbeloppet, kan beslutet överklagas. Beslutet ska överklagas inom tre veckor efter mottagandet.

Beräkna din omsorgsavgift

Under fliken Beräkna avgift kan man göra en preliminär beräkning av vad det skulle kosta inom omsorgen i Nykvarns kommun.

Övriga länkar:
Avgifter vård omsorg 2016, broschyr finns under E-tjänster och blanketter på den här sidan.

Vanliga frågor

Maxtaxa innebär att det finns en övre gräns för hur mycket kommunen får debitera för vård, omsorg och socialt stöd - det vill säga en högsta avgift för hemtjänst, särskilt boende. Dessutom garanteras alla ett lägsta förbehållsbelopp för sina levnadskostnader.

Förbehållsbeloppet är den summa var och en anses behöva för att klara av sin vardag. Detta belopp har alla rätt att ha kvar, innan kommunen börjar ta ut avgift för omvårdnaden. Förbehållsbeloppet ska täcka alla kostnader utöver hyran.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.