Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Södertörns larmcentral,  08-721 22 00
Orosanmälan:
Socialjouren, 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Detta stöd kan du få som äldre

Om du är äldre än 65 år och bosatt i Nykvarns kommun kan du få det stöd och den hjälp du behöver för att kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Kommunens mål är att alla äldre ska få en bra, trygg och värdig omsorg.

De stöd du - och i vissa fall även dina närstående - kan få är bland annat följande:

 • Hemtjänst
 • Avlastning
 • Dagverksamhet
 • Växelvist boende
 • Äldreboende
 • Fixarservice
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm

Demens

Om du har en demensdiagnos kan du få särskilt stöd. Demens räknas till en av våra folksjukdomar och är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktion. Omkring 150 000 personer i Sverige har en demensdiagnos och risken för att drabbas ökar med åldern. Vanliga symptom är att ditt minne försämras, främst närminnet. Du kan också få svårt att hålla reda på tider och hitta i din omgivning.

Kommunen kan erbjuda följande insatser:

 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice
 • Växelvist boende
 • Avlastningsplats
 • Särskilt boende

Anhöriga

Det finns olika stöd för dig som vårdar en anhörig i hemmet. Läs mer på sidan om avlastning (se menyn till vänster).

Ansökan och frågor

För att få mer information eller för att ansöka om stöd kan du vända dig till en biståndshandläggare i kommunen.

Vad kostar det?

Information om kostnader för de olika insatserna inom äldreomsorgen (Socialtjänstlagen) finns på sidan om avgifter (se menyn till vänster).

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.