Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 014 70 (direkt)

Telefon 08 - 555 010 00 (växel)
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Äldre

Som äldre i Nykvarns kommun ska man kunna åldras i trygghet och med bibehållen självständighet. Den som så önskar ska kunna bo kvar hemma och så långt det är möjligt få sin bostad anpassad.

Antalet äldre bosatta i kommunen beräknas öka kraftigt under de närmaste åren, och det är åldersgruppen 65-79 som står för den kraftigaste ökningen.

Äldreomsorgen regleras utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Bra resultat i "Öppna jämförelser"

Både hemtjänst och äldreboende får höga resultat i mätningar från Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsens.

Senior vänligaste kommun

SPF, Sveriges pensionärsförbund har gett Nykvarns kommun utmärkelsen årets seniorvänligaste kommun. Det är satsningen på sociala, friskvårdande och hälsofrämjande aktiviteter för äldre som premieras.

Juryns motivering: Nykvarns kommun har omsatt den nationella värdegrunden till praktisk verklighet genom sin lokala värdighetsgaranti. Exempel väl värda att lyfta fram är kommunens lustfyllda inställning till äldres måltider och stora satsning på trygghet och välbefinnande. Även kommunens höga kompetenskrav på sin personal inom äldreomsorgen visar på stort engagemang.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn