Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 2, nya vårdbyggnaden
155 30 Nykvarn

Telefon 08-555 014 70 (direkt)
08-555 010 00 (växel)
Akuta ärenden på jourtid: Krisstödet Posom ring Södertörns larmcentral tel 08-721 22 00
Oro för att barn (eller annan) far illa:
Socialjouren tel 08-523 038 70

 

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Misstanke om att barn far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa och behöver hjälp bör du anmäla det till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.

All personal som arbetar med barn är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdomar far illa.

Om du tror att ett barn eller en ungdom (0 - 20 år) behöver hjälp av socialtjänsten, kan du ringa en socialsekreterare på barn- och ungdomsenheten. Under relaterad information hittar du namn och telefonnummer.

Vid akuta ärenden

På kvällar och helger kan du kontakta polisen på telefon 114 14 eller socialjouren i Södertälje om du bedömer att det är bråttom!  En anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

Anmälan till socialtjänsten

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att inleda en utredning och ta reda på vilka behov barnet har. All personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar som kan behöva stöd eller skydd är skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten. Dessutom bör allmänheten kontakta socialtjänsten om man tror att ett barn kan behöva hjälp.

Vad händer efter att en anmälan har inkommit?

När socialtjänsten fått reda på att ett barn behöver stöd eller skydd är de skyldiga att utreda barnets situation och behov. När socialtjänsten tagit emot en orosanmälan kontaktas barnets familj för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.

Utredningen ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Syftet är att familjen tillsammans med socialsekreteraren ska komma fram till om det finns behov av hjälp eller stödinsatser för barnet. För att få en allsidig bild av barnets situation sker utredningen enligt Barnets Behov I Centrum (BBIC) som är ett system för att utreda, planera och följa upp insatser för barn i den sociala barnavården.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.