Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Tobaksförsäljning

Produkter som räknas som tobak är cigaretter, snus, piptobak, rulltobak med mera. Om du vill sälja tobak i din butik ska du anmäla detta till kommunen senast den dag då din verksamhet ska påbörja försäljningen.

Anmälningsplikt

Om du vill sälja tobak i din butik ska du först anmäla detta till kommunen. Sker ingen anmälan kan du bli dömd för olovlig tobaksförsäljning och till böter eller fängelse i högst sex månader.

För att få sälja tobak behöver du ha ett egenkontrollprogram tillgängligt i butiken. Egenkontrollprogrammet ska visas upp vid tillsynsbesöken antingen från kommunen eller Polisen.

Observera att egenkontrollprogrammet ska lämnas in samtidigt som du gör en anmälan om försäljning till kommunen. Om din butik byter ägare så ska detta meddelas till kommunen. En ny anmälan ska då skickas in och en nytt egenkontrollprogram ska tas fram.

Reklam

Reklam av tobak är förbjuden utanför butiken och även på skyltfönster. Reklam får finnas inne i butiken men den får inte vara påträngande eller uppmana till bruk av tobak.

Regler för tobaksförsäljning

Man får inte sälja cigarettpaket med färre än 19 cigaretter. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper tobak är över 18 år. Begär gärna legitimation på alla som ser ut att vara under 25.

Det ska tydligt framgå på försäljningsstället att 18-årsgräns gäller.

Distansförsäljning genom postorder eller internet och försäljning från tobaksautomat eller andra former av självbetjäning omfattas också av lagen. Distansförsäljning av tobak kan inte tillåtas med mindre än att säljaren kan försäkra sig om att köparen är över 18 år.

Tobaken måste ha svensk varningstext och vara avsedd för försäljning i Sverige. De tobaksvaror som har felaktig text eller saknar varningstexter är olagliga.

Försäljning av tobak från tobaksautomat är inte tillåten annat än om automaten är uppställd i en lokal dit minderåriga inte har tillträde eller där automaten kan bevakas kontinuerligt. Automater som står utomhus eller utom synhåll för kassapersonal är inte tillåtna.

Om du säljer tobak till någon som är under 18 år eller om du som butiksägare säljer omärkt eller felmärkt tobak så riskera du att bli dömd för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Kommunen kan ge ett föreläggande eller förbud till en butik som inte följer reglerna i tobakslagen. Ett föreläggande betyder att kommunen meddelar butiksägaren vad de behöver göra för att följa reglerna. Ett förbud betyder att butiken förbjuds att sälja tobaksvaror. Föreläggande och förbud kan kombineras med vite.

Kontroller

Personal från kommunen eller Polisen kan besöka butiken för att kontrollera ert egenkontrollprogram samt om ni har varor som inte får säljas i ert sortiment.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.