Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kontaktperson

David Schubert, Näringslivschef

Telefon 08 - 555 010 27

Paula Nolander, Näringslivsutvecklare

Telefon 08 - 555 010 89

 

 

Tema Besöksnäring

- En marknad med oändlig potential

Bakgrund

2015 omsatte svensk besöksnäring 282 miljarder kronor och skapade jobb åt 165.000
personer. Den är en av Sveriges största tjänsteexportnäringar. Under åren 2010-2015 ökade
Sveriges exportvärde 16% - turismens exportvärde ökade 52%. Turismens exportvärde är
alltså större än exportvärdet för personbilar, stål och järn tillsammans.

Men även inhemska besökare omsatte 2015 hela 169 miljarder kronor i svensk besöksnäring
- 19 miljoner kronor varje timme. Antalet nya jobb i Sverige 2010-2015 ökade med 7% - inom
besöksnäringen ökade de med 16%. Inom besöksnäringen sysselsätts dessutom en stor
andel unga människor och utlandsfödda personer, ofta som instegsjobb. Näringen har växt
med 27 miljoner kronor om dagen sedan 2010, ökat exportvärdet med 1,8 miljoner kronor
varannan timme och skapat 390 nya jobb varje månad.

I oktober 2016 tillsatte regeringen en enmansutredning, ”En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring” (Dir. 2016:83) som bland annat ska analysera utvecklingen och bedöma framtida utmaningar och möjligheter för besöksnäringen.
Resultatet ska presenteras i december 2017.

Södertörns Rådslag 2017:


En marknad med oändlig potential

Besöksnäringen är inte bara en näring i kraftig utveckling och med en gigantisk potential i
sig. Den är en kraftfull motor för lokalt och regionalt näringsliv i form av underleverantörer
och samarbetspartners. En väl utvecklad besöksnäring är en förutsättning för att attrahera
talanger och investeringar, men också för att erbjuda en attraktiv miljö för de företag och
människor som bor och verkar i området.

Södertörns Rådslag 2017 vill belysa besöksnäringen på Södertörn. Målet med rådslaget är att
informera om besöksnäringens utveckling, potential och framtida möjligheter, liksom att
belysa några av de problemområden som kan identifieras för en utveckling i regionen.
Rådslaget fokuserar på tre ämnesområden:

• Besöksnäringen som en motor för samhällsutveckling
• Kompetensförsörjning
• Destinationsutveckling

Flera exempel på framgångsrika satsningar presenteras på rådslaget, liksom en rykande färsk
kartläggning av besöksnäringen på Södertörn. En av de viktigaste nycklarna för en utveckling av besöksnäringen finns i mer offensiv och systematisk destinationsutveckling.

Men för Södertörn finns också en rad hinder. Många av aktörerna är små en- och
fåmansföretag. Kompetensförsörjning är en knäckfråga. Transporter och kommunikationer
gör det inte lätt att nå olika destinationer med annat än egen bil. Insikten om
besöksnäringens faktiska kraft och potential är ofta ganska låg.

Dessutom är uppbyggandet av konkurrenskraftiga destinationer ett arbete som lämpar sig
för långtgående samarbete, såväl över kommungränser som inom och mellan branscher. Ett
övergripande organ för koordination och utveckling av besöksnäringen saknas i dagsläget på
Södertörn.

Med Södertörns Rådslag 2017 som grund kan förhoppningsvis ett nytt samarbete växa fram
inom ramen för Södertörnssamarbetet, ett samarbete som med hjälp av befintliga strategier
kan understödja och vässa regionala och lokala satsningar på besöksnäringen.

Tid, plats och upplägg

Södertörns Rådslag 2017 hålls i konferenslokal Stallet på Taxinge Slott i Nykvarn, torsdagen
den 30 mars 2017 med mötesstart klockan 10.00.

Huvudtalare är f.d. infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Catharina bor i Enhörna, Södertälje, och arbetar nu som egen företagare med rådgivning och konsulting samt är ordförande i Södertälje SK. Hon har tidigare också varit hotellchef på Södertälje Stadshotell i sju år.

Nykvarn i januari 2017
Projektgruppen för Södertörns Rådslag 2017

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.