Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010
Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

Kontaktperson

David Schubert, Näringslivschef

Telefon 08 - 555 010 27

Arbetslöshet

Om du blir arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på arbetsförmedlingen på din första arbetslösa dag för att få den ersättning som du har rätt till.

Du som blir/är arbetslös ska i första hand skriva in dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och följa den planering som görs upp för dig. Detta är en grundförutsättning för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Din socialsekreterare kan sedan erbjuda dig ytterligare insatser.

Om du söker försörjningsstöd för att du är arbetslös kommer du att erbjudas kontakt med en jobbmatchare för att komma vidare och ut på arbetsmarknaden.

Kommunen arbetar individuellt med dig för att hitta vägen till självförsörjning. Utgångspunkten är att du ska bli självförsörjande och vi utgår från dina kunskaper, erfarenheter och styrkor. Det kan vara aktuellt med praktikplatser, korta yrkesutbildningar, stöd vid arbetssökandet men också andra åtgärder.

I första hand är fokus att du hittar ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, men ibland kan det behövas olika arbetsförberedande insatser för att komma vidare.

För dig med försörjningsstöd

Om du har försörjningsstöd kan du få hjälp med att öka dina möjligheter att bli självförsörjande genom arbete, studier, eller genom olika aktivitetsåtgärder.

Ungdomsanställning

Är du mellan 20 - 26 år, folkbokförd i Nykvarns kommun och har varit arbetslös en längre tid?

Kontakta då handläggare inom kommunens försörjningsstöd eller Arbetsförmedlingen för att få veta mer om förutsättningarna för en ungdomsanställning.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn