Kontakta oss

Nykvarns plats i regionen

Flygbild över Vidbynäs och Turingen

Fotograf Bengt Jägerskog

Nykvarn är en bra kommun att bo i och betraktas också som en naturlig plats att lägga sitt företag på. Läget vid porten till Stockholm och med mycket goda kommunikationsmöjligheter, på väg och järnväg, gör att många ser våra verksamhetsområden som naturliga för att lokalisera större och mindre företag.

De stora områden som avsatts för nya verksamheter har blivit en nyckel till Stockholms framgång vid företagsetableringar. Nykvarns miljömotorcentrum har gett kommunen en välbekant profil, men många har också valt kommunen för att utveckla sitt företag inom besöksnäringen här.

För många barnfamiljer har kombinationen av vackra platser och ett långsiktigt uthålligt samhälle med en erkänt bra skola och med bra pendlingsmöjligheter lett till att man gärna vill bo i Nykvarn. Det är enkelt att bo här, här finns ett utbud av service och fritidsaktiviteter och det är lätt att påverka viktiga beslut i kommunen, som man betraktar som lyhörd och snabb. De okonventionella lösningarna medför spännande utveckling, vare sig det gäller service, kultur eller forskningsinitiativ.

Nykvarn har därmed blivit en liten kommun som allt fler har upptäckt och som det talas mer och mer om och i kommunen är invånarna stolta över sin kommun: Nykvarn - ung, vild och vacker.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn