Kontakta oss

Fokusområde skolan

Människor på en skolgård

Fotograf Bengt Jägerskog

Detta vill vi uppnå

I Nykvarn har vi Sveriges bästa skola. Kommunen har antagit en kunskapsgaranti som tillgodoser alla elevers behov av godkända baskunskaper i kärnämnena. Det är kommunens löfte och en fast bas för den utbildning vi står för.

Sveriges bästa skola har också en tydlig spets som lockar eleverna att utveckla och förmera sina kunskaper, även de elever som redan ligger i framkant. Skolan förmedlar en bred kompetens, ämneskunskaper varvas med sociala och kulturella färdigheter.

Det är viktigt för de barnfamiljer som lockas av visionen: "Nykvarn - ung, vild och vacker" att förskolan och skolan håller en hög kvalitet.

Det här gör vi

I Nykvarn utvecklas visionen för den bästa skolan. Det innebär att basen tryggas genom att alla bärare av kunskapsgarantin synliggörs. Vi utvecklar och rekryterar de bästa medarbetarna och vi knyter till oss de resurspersoner som på olika sätt vill medverka i garantin och säkra genomförandet.

Vi tar fram en pedagogisk prototyp i stor frihet och i liten skala, där de goda exemplen utvecklas. Vi söker aktivt mentorer från näringslivet som medverkar som goda förebilder för framtidens entreprenörer.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn