Kontakta oss

Fokusområde infrastruktur och pendling

Nykvarns station

Nykvarns station. Fotograf Lennart Hansson

Detta vill vi uppnå

Det är bekvämt och funktionellt att ta sig till och från Nykvarn. För pendling och arbetsresor har vi en god turtäthet med rimlig prisbild. Tågen trafikerar med 30-minuterstrafik till SL-taxa och kompletteras med bussar med kvartstrafik.

Tillgängligheten till stationen är bra med en kombination av pendlarparkeringar och kundparkeringar för butikerna. Inom kommunen finns funktionella matarlinjer med buss i både nord-sydlig och öst-västlig riktning.

För att visionen om Nykvarn som "ung, vild och vacker" har pendlingen en avgörande betydelse.

Det här gör vi

Vi skapar nätverk och odlar goda relationer med SL som är trafikhuvudman i länet, men även med tågoperatörerna och våra grannar längs Svealandsbanan. Tillsammans bildar vi opinion för infrastruktur- och pendlingsfrågor i kommunen.

Genom ett större resandeunderlag och ökad tillgänglighet till vägar, gång- och cykelvägar och trafiklösningar skapas en större efterfrågan på allmänna kommunikationer.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn