Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Kontaktperson

Lena Ramdani, informationsstrateg

Telefon 08-555 010 05

Fokusområde centrum

Skissbild nya Nykvarns Centrum

Nya Nykvarns Centrum. Illustration Reflex Arkitekter

Detta vill vi uppnå

Nykvarns centrum präglas av full fart och sjudande aktivitet, "dygnet runt". Här finns en mångfald av butiker, boenden och aktiviteter som gör centrum levande och attraktivt. Här finns mötesplatser för alla och en naturlig knutpunkt för resande.

Husen är vackra och arkitektoniskt utmanande, och hela centrum präglas av långsiktig hållbarhet. Gestaltningsmässigt är centrum bärare av vårt varumärke Nykvarn - ung, vild och vacker.

Det här gör vi

Vi ser till att bostäder byggs i centrum som tillgodoser behoven för olika målgrupper, inte minst för äldre som vill ha ett bekvämt boende när man har sålt villan. Vi skapar allianser mellan fastighetsägare, köpmän, kommunen och andra serviceförmedlare. Vi tar fram en tydlig strategi för centrums form, innehåll och gestaltning. Vi utvecklar ett gott tilltal vid "stadsportarna" till Nykvarn.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn