Kontakta oss

Fokusområde boende

Hus på Allévägen

Fotograf Bengt Jägerskog

Detta vill vi uppnå

I Nykvarn erbjuder vi attraktiva boenden för människor i alla åldrar. Det ska vara möjligt att göra hela boenderesan där varje ålder har sitt steg och det ska finnas möjlighet att välja mellan olika upplåtelseformer.

Nykvarn präglas av en spännande arkitektur och miljömässig hållbarhet, du finner bland annat bevarade centrumnära grönytor. I kommunen kommer du också att märka att det finns ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Kombinationen av den underbara naturen och en arkitektur i framkant bidrar till särdeles vackra boenden enligt devisen: Nykvarn - ung, vild och vacker!

Det här gör vi

Vi tar fram ett ramverk för gestaltning och karaktär för boende som svarar på frågorna vad, var och hur? Vi skapar också ett gestaltningsprogram för byar, landsbygd och stad.

Våra detaljplaner är tydliga och entydiga och visar hur man man får bygga. Vi skapar prototyper och förebilder för vad vi vill. Kommunens VA-utbyggnad planeras så att den ger utrymme för hållbar tillväxt. I övrigt agerar kommunen som möjliggörare av goda boenden och koordinerar de olika initiativ som kommer fram.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn