Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon  08-555 010 00

Kontaktperson

Lena Ramdani, informationsstrateg

Telefon 08-555 010 05

Fokusområde näringsliv

Lådbilslandet

Lådbilslandet. Fotograf Lennart Hansson

Detta vill vi uppnå

I Nykvarn skapas möjligheter för det växande företaget med kreativa och utvecklande miljöer, där kommunen agerar som katalysator för en dynamisk utveckling.

Vi arbetar för ett kluster inom miljömotorområdet med forskning och utveckling inom områdena miljö, energi och fordon tillsammans med näringsliv och akademi. Vi utvecklar besöksnäringen och underlättar nya etableringar.

Kommunen är ungdomlig, snabb och smidig i sitt agerande på ett sätt som för tanken till vårt varumärke: Nykvarn - ung, vild och vacker!

Det här gör vi

Vi tillskapar strategiska arenor för att utveckla näringslivet i Stockholmsområdet. Vi skapar också allianser för att utveckla kluster inom forskning och utveckling, besöksnäring etc.

För utvecklingen av Mörby verksamhetsområde hittar vi partners som är villiga att skapa ett av Stockholms mest spännande verksamhetsområden. Vi knyter samarbetskontakter med intressenter för vårt framtida miljömotorcentrum. Ett aktivt planarbete ger förutsättningar för en näringslivsutveckling i framkant.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn