Kontakta oss

Utbildningsnämnden 2017-04-11

Utbildningsnämndens kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat.

Informationsärendena har inga handlingar, ärendenumreringen börjar på första ärendet med handlingar.

Tabellen nedan listar nedladdningsbara filer samt mappar för vidare navigering.
Namn för fil eller mappStorlek på filenKnapp för att expandera beskrivning
100.7 kB
00 Kallelse till UN.pdf
51.2 kB
05 Ekonomisk uppföljning av utbildningsverksamheten.pdf
140.1 kB
06 Begäran om investeringsmedel för Kostenheten avseende Björkesta- och Turingeskolans tillagningskök och matsalar.pdf
10.3 MB
07 Detaljplan för del av Ströpsta 3 32 och 3 312 m.m. Bergtorp - Granskning.pdf
138.4 kB
Utbildningsnämndens protokoll 2017-04-11 § 29.pdf
166.6 kB
Utbildningsnämndens protokoll 2017-04-11 .pdf
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn