Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Akuta ärenden när kommunen har stängt
Södertörns larmbord, 08-721 23 13

 

När växeln är stängd men kommunkontoret öppet så kan du nå kundcenter på

Telefon 08-555 014 90

Överklaga beslut

Du är alltid välkommen att höra av dig till Nykvarns kommun om du har problem med att förstå ett beslut eller vill framföra en åsikt. Det mesta går att lösa i dialog med förvaltningen eller enheten. Men i vissa fall kanske du vill klaga mer formellt, då finns det två sätt att klaga på: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Kommunfullmäktiges och nämndernas beslut kan i många fall överklagas genom laglighetsprövning. Alla kommuninvånare har rätt att få lagligheten i kommunens beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätt.

Överklagandet måste lämnas till rätten inom tre veckor från det att justering av protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla. Förvaltningsrätten prövar beslutets laglighet, men inte dess lämplighet. Beslutet kan därför upphävas, men inte ändras. 

Förvaltningsbesvär

Bestämmelserna om laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det anges i en annan lag hur ett beslut ska överklagas, vilket är fallet vid myndighetsutövning.

Denna form av överklagande kallas förvaltningsbesvär och regleras i förvaltningslagen. Rätt att överklaga har den som berörs av beslutet, till exempel den som fått avslag på sin ansökan om ekonomiskt bistånd eller sin ansökan om bygglov.

Överklagandet lämnas till den kommunala myndighet som har fattat beslutet, inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet har fått ta del av det. Hela ärendet prövas, både laglighet och lämplighet. Ett beslut kan därför inte bara upphävas utan också ändras och ersättas med ett nytt beslut.

Synpunkter

Om du inte vill klaga genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär kan du istället lämna en synpunkt i kommunens synpunktshanteringssystem.


Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn

 

På nykvarn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.