Medborgarlöften i Nykvarn 2017

Medborgarlöften har tagits fram i samverkan mellan kommun och polis för att bidra till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Den 6 mars finns polisen och kommunen i Nykvarns Centrum för att berätta mer om de förnyade medborgarlöftena.

I medborgardialogen, som polisen och kommunen förde med kommuninvånarna i oktober 2016, framkom det att medborgarna vill se en minskning i droganvändandet bland unga och en ökad trygghet i Nykvarns centrum. Målet med medborgarlöften är att tillsammans med lokala aktörer skapa ett tryggare samhälle och ett ökat förtroende för polisen.

Polisen och kommunen finns i Nykvarns Centrum, vid parkeringen framför New Mill Grill, den 6 mars mellan kl. 16.00-17.30 för att berätta mer om medborgarlöften, ta emot synpunkter och svara på frågor.
 

Läs mer om medborgarlöften 2017.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn